CHV File

? Cách mở file .CHV? Những phần mềm mở file .CHV và sửa file lỗi. Convert N/A CHV file sang định dạng khác.

.CHV File Extension

   
File name CHV File
File Type ChView Interactive Star Map File
Nhà phát triển ChGroup
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .CHV là file gì?

CHV là Data Files - ChView Interactive Star Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ChGroup.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi ChView, một chương trình sử dụng để duyệt bản đồ sao tương tác; lưu trữ các địa điểm của các ngôi sao trong một không gian 3D và cũng có thể chứa kết nối giữa các ngôi sao; cũng bao gồm các thuộc tính sao chẳng hạn như tên, chòm sao, quang phổ, đoàn thể, và các thông tin khác; sử dụng để lưu và chia sẻ bản đồ sao.

What is a CHV file?

Data file created by ChView, a program used for browsing interactive star maps; stores the locations of stars in a 3D space and can also contain connectors between the stars; also includes star properties such as the name, constellation, spectra, mass, and other information; used for saving and sharing star maps.

Cách mở .CHV file

Để mở file .CHV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHV do người dùng đóng góp.

  • ChView
  • DKW Manager
  • DKW Manager
  • Chvac

Chuyển đổi file .CHV

File .CHV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *