CX5 File

? Cách mở file .CX5? Những phần mềm mở file .CX5 và sửa file lỗi. Convert XML CX5 file sang định dạng khác.

.CX5 File Extension

   
File name CX5 File
File Type Clone Manager XML File
Nhà phát triển Sci-Ed
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CX5 là file gì?

CX5 là Data Files - Clone Manager XML File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Sci-Ed.

định dạng phân tử XML Clone quản lý được sử dụng bởi Clone Manager, một chương trình được sử dụng để nhân bản mô phỏng, các hoạt động enzyme, vẽ bản đồ đồ họa; chứa dữ liệu chuỗi, và tên phân tử và kích thước; có thể chứa ghi chú phân tử, mô tả, các trang web enzyme, các trang web mồi, và các tính năng.

What is a CX5 file?

Clone Manager molecule XML format used by Clone Manager, a program used for cloning simulation, enzyme operations, graphic map drawing; contains sequence data, and molecule name and size; may contain molecule notes, description, enzyme sites, primer sites, and features.

Cách mở .CX5 file

Để mở file .CX5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CX5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CX5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CX5 do người dùng đóng góp.

  • Sci-Ed Clone Manager

Chuyển đổi file .CX5

File .CX5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *