K2S File

? Cách mở file .K2S? Những phần mềm mở file .K2S và sửa file lỗi. Convert Binary K2S file sang định dạng khác.

.K2S File Extension

   
File name K2S File
File Type Kaiser 2 Saved Game
Nhà phát triển Mantronic Software
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .K2S là file gì?

K2S là Game Files - Kaiser 2 Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mantronic Software.

save game được tạo ra bởi Kaiser II, một tòa nhà dân tộc và trò chơi chính sách đối ngoại dựa trên trò chơi Amiga gốc; tiết kiệm tiến độ chơi bao gồm cả hoạt động kinh tế và các quyết định chính sách quốc tế.

What is a K2S file?

Saved game created by Kaiser II, a nation building and foreign policy game based on the original Amiga game; saves the player progress including economic activity and international policy decisions.

Cách mở .K2S file

Để mở file .K2S click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .K2S bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .K2S

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .K2S do người dùng đóng góp.

  • Mantronic Kaiser 2

Chuyển đổi file .K2S

File .K2S có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *