K3B File

? Cách mở file .K3B? Những phần mềm mở file .K3B và sửa file lỗi. Convert N/A K3B file sang định dạng khác.

.K3B File Extension

   
File name K3B File
File Type K3b Disk Burning Project File
Nhà phát triển K3b
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .K3B là file gì?

K3B là Disk Image Files - K3b Disk Burning Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi K3b.

File được tạo ra bởi K3b, một đĩa đơn xin KDE (một máy tính để bàn Linux GUI) đốt; tiết kiệm một danh sách các tập tin được đốt cháy cũng như các định dạng đĩa mục tiêu; có thể được sử dụng cho dữ liệu hoặc các dự án CD âm thanh.

What is a K3B file?

File created by K3b, a disk burning application for KDE (a Linux desktop GUI); saves a list of files to be burned as well as the target disk format; can be used for data or audio CD projects.

Cách mở .K3B file

Để mở file .K3B click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .K3B bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .K3B

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .K3B do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .K3B

File .K3B có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *