CHW File

? Cách mở file .CHW? Những phần mềm mở file .CHW và sửa file lỗi. Convert Binary CHW file sang định dạng khác.

.CHW File Extension

   
File name CHW File
File Type Compiled Help Index File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (11 Bình chọn)

File .CHW là file gì?

CHW là Misc Files - Compiled Help Index File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin trợ giúp chỉ số tạo ra khi nhiều Compiled HTML Help (.CHM) được sáp nhập lại với nhau; cửa hàng bảng kết hợp nội dung về nội dung Trợ giúp và cũng bao gồm tài liệu tham khảo cho mỗi file CHM; phải được xây dựng lại mỗi lần bất kỳ tập tin CHM tham chiếu được cập nhật hoặc các bảng nội dung sẽ không có giá trị.

What is a CHW file?

Help index file created when multiple Compiled HTML Help (.CHM) files are merged together; stores the combined table of contents for the Help content and also includes references to each CHM file; must be rebuilt each time any of the referenced CHM files are updated or the table of contents will not be valid.

Cách mở .CHW file

Để mở file .CHW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHW do người dùng đóng góp.

  • The Helpware Group FAR
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Family Tree Maker
  • TimePassages
  • FAR by http://www.HelpwareGroup.com
  • FAR by http://www.HelpwareGroup.com

Chuyển đổi file .CHW

File .CHW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *