CHX File

? Cách mở file .CHX? Những phần mềm mở file .CHX và sửa file lỗi. Convert N/A CHX file sang định dạng khác.

.CHX File Extension

   
File name CHX File
File Type AutoCAD Standards Check File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .CHX là file gì?

CHX là Settings Files - AutoCAD Standards Check File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

tập tin xác minh được sử dụng bởi hàng loạt các tiêu chuẩn kiểm tra thành phần của AutoCAD; chứa tham chiếu đến một danh sách các file .DWS, trong đó lưu trữ tiêu chuẩn vẽ mà phải nên giống; cũng chứa thông tin cấu hình để báo cáo kết quả.

What is a CHX file?

Verification file used by the Batch Standards Checker component of AutoCAD; contains references to a list of .DWS files, which store drawing standards that must be conformed to; also contains configuration information for reporting the results.

Cách mở .CHX file

Để mở file .CHX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHX do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD 2020
  • PidXp
  • PidXp
  • Batch Standards Checker
  • SpeedCAD
  • Tactical Chat Application
  • Tactical Chat Application

Chuyển đổi file .CHX

File .CHX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *