CIA File

? Cách mở file .CIA? Những phần mềm mở file .CIA và sửa file lỗi. Convert N/A CIA file sang định dạng khác.

.CIA File Extension

   
File name CIA File
File Type CTR Importable Archive
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (27 Bình chọn)

File .CIA là file gì?

CIA là Game Files - CTR Importable Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nintendo.

tập tin Một CIA là một CTR importable Lưu trữ dùng để cài đặt nội dung trò chơi với một thiết bị cầm tay Nintendo 3DS. Nó chứa nội dung trò chơi, TMD (tiêu đề metadata), và một vé (định dạng mà các cửa hàng một titlekey được mã hóa). file CIA thường được sử dụng để cài đặt bản cập nhật gamecard và chủ yếu là lưu trữ nội dung 3DS eShop.

What is a CIA file?

A CIA file is a CTR Importable Archive used to install game content to a Nintendo 3DS handheld device. It contains game content, TMD (title metadata), and a ticket (format that stores an encrypted titlekey). CIA files are commonly used for installing gamecard updates and mainly store 3DS eShop content.

Cách mở .CIA file

Để mở file .CIA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CIA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CIA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CIA do người dùng đóng góp.

  • ctrtool

Chuyển đổi file .CIA

File .CIA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *