CIL File

? Cách mở file .CIL? Những phần mềm mở file .CIL và sửa file lỗi. Convert Binary CIL file sang định dạng khác.

.CIL File Extension

   
File name CIL File
File Type Clip Gallery Packaged File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CIL là file gì?

CIL là Vector Image Files - Clip Gallery Packaged File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

định dạng clip nghệ thuật nén được sử dụng bởi Microsoft Clip Gallery, một chương trình dùng để quản lý hình ảnh clip nghệ thuật cho các ứng dụng Microsoft Office; cửa hàng .WMF tập tin và hình ảnh khác trong một gói nén; cũng bao gồm các từ khóa và siêu dữ liệu khác.

What is a CIL file?

Compressed clip art format used by Microsoft Clip Gallery, a program used to manage clip art images for Microsoft Office applications; stores .WMF files and other images in a compressed package; also includes keywords and other metadata.

Cách mở .CIL file

Để mở file .CIL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CIL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CIL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CIL do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • ARCPRESS
  • ARCPRESS
  • Media Player Classic
  • Clip Gallery
  • Microsoft Clipgalerie
  • Microsoft Clipgalerie

Chuyển đổi file .CIL

File .CIL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *