CYS File

? Cách mở file .CYS? Những phần mềm mở file .CYS và sửa file lỗi. Convert Binary CYS file sang định dạng khác.

.CYS File Extension

   
File name CYS File
File Type 1Cytoscape Session File
Nhà phát triển Cytoscape
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .CYS là file gì?

CYS là Data Files - 1Cytoscape Session File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Cytoscape.

Tập tin được tạo ra bởi Cytoscape, một mạng lưới nguồn analaysis và trực quan ứng dụng mở; tiết kiệm một phiên ứng dụng, trong đó bao gồm tình trạng của visualization mạng và dữ liệu hỗ trợ của nó; được sử dụng trong khoa học xã hội, sinh học, và các thiết lập nghiên cứu khác cho việc tạo và phân tích trực quan quy mô lớn phức tạp.

What is a CYS file?

File created by Cytoscape, an open source network analaysis and visualization application; saves an application session, which includes the state of the network visualization and its supporting data; used in social science, biology, and other research settings for creating and analyzing complex large-scale visualizations.

Cách mở .CYS file

Để mở file .CYS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CYS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CYS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CYS do người dùng đóng góp.

  • Cytoscape
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CYS

File .CYS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *