CVG File

? Cách mở file .CVG? Những phần mềm mở file .CVG và sửa file lỗi. Convert N/A CVG file sang định dạng khác.

.CVG File Extension

   
File name CVG File
File Type Calamus Vector Graphic File
Nhà phát triển invers
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .CVG là file gì?

CVG là Vector Image Files - Calamus Vector Graphic File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi invers.

định dạng hình ảnh vector được sử dụng bởi Calamus, một chương trình máy tính để bàn xuất bản châu Âu được thiết kế dành cho sinh viên và các chuyên gia; có thể chứa hình dạng, đường dẫn, hiệu ứng, và các thông tin hình ảnh khác.

What is a CVG file?

Vector image format used by Calamus, a European desktop publishing program designed for students and professionals; may contain shapes, paths, effects, and other image information.

Cách mở .CVG file

Để mở file .CVG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CVG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CVG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CVG do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • VG Player Application
  • VG Player Application
  • CorVu Business Performance Management System

Chuyển đổi file .CVG

File .CVG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *