CVI File

? Cách mở file .CVI? Những phần mềm mở file .CVI và sửa file lỗi. Convert N/A CVI file sang định dạng khác.

.CVI File Extension

   
File name CVI File
File Type 1Canvas Image File
Nhà phát triển ACD Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .CVI là file gì?

CVI là Vector Image Files - 1Canvas Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ACD Systems.

định dạng hình ảnh được sử dụng bởi Canvas, một minh họa kỹ thuật và đồ họa chương trình chỉnh sửa; có thể chứa cả bitmap và vector đồ họa; đôi khi được dùng để lưu hình ảnh proxy, mà làm giảm thời gian vẽ lại màn hình cho các tài liệu hình ảnh chuyên sâu.

What is a CVI file?

Image format used by Canvas, a technical illustration and graphics editing program; may contain both bitmap and vector graphics; sometimes used for saving proxy images, which reduces the screen redraw time for image intensive documents.

Cách mở .CVI file

Để mở file .CVI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CVI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CVI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CVI do người dùng đóng góp.

  • ACD Systems Canvas X 2019
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • CaseView for CaseWare

Chuyển đổi file .CVI

File .CVI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *