LZH File

? Cách mở file .LZH? Những phần mềm mở file .LZH và sửa file lỗi. Convert Binary LZH file sang định dạng khác.

.LZH File Extension

   
File name LZH File
File Type LZH Compressed File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (16 Bình chọn)

File .LZH là file gì?

LZH là Compressed Files - LZH Compressed File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Hồ LZH là một tài liệu nén sử dụng Lempel-Ziv và Haruyasu (LZH) nén thuật toán. Nó chứa một hoặc nhiều file đã được nén để giảm kích thước tập tin của họ với mục đích tiết kiệm không gian lưu trữ và vận chuyển chúng đến một vị trí khác. LZH tài liệu lưu trữ cũng tương tự như lưu trữ LHARC nén (.LHA) tài liệu lưu trữ.

What is a LZH file?

An LZH file is an archive compressed using Lempel-Ziv and Haruyasu (LZH) compression algorithm. It contains one or more files that have been compressed to reduce their file size for the purpose of saving storage space and transporting them to another location. LZH archives are similar to LHARC compressed archive (.LHA) archives.

Cách mở .LZH file

Để mở file .LZH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LZH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LZH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LZH do người dùng đóng góp.

 • The Unarchiver
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Corel WinZip 24
 • RARLAB WinRAR
 • ConeXware PowerArchiver
 • ConeXware PowerArchiver
 • PeaZip
 • 7-Zip
 • Corel WinZip Mac 7
 • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16

Chuyển đổi file .LZH

File .LZH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *