CV5 File

? Cách mở file .CV5? Những phần mềm mở file .CV5 và sửa file lỗi. Convert Binary CV5 file sang định dạng khác.

.CV5 File Extension

   
File name CV5 File
File Type Canvas 5 Drawing File
Nhà phát triển ACD Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .CV5 là file gì?

CV5 là Vector Image Files - Canvas 5 Drawing File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ACD Systems.

định dạng hình ảnh được sử dụng bởi Canvas 5, một minh họa kỹ thuật và chương trình vẽ; có thể chứa cả hình ảnh vector và hình ảnh raster; cũng tương thích với các phiên bản mới hơn của Canvas.

What is a CV5 file?

Image format used by Canvas 5, a technical illustration and drawing program; can contain both vector images and raster images; also compatible with newer versions of Canvas.

Cách mở .CV5 file

Để mở file .CV5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CV5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CV5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CV5 do người dùng đóng góp.

  • ACD Systems Canvas X 2019
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Canvas6

Chuyển đổi file .CV5

File .CV5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *