CIMG File

? Cách mở file .CIMG? Những phần mềm mở file .CIMG và sửa file lỗi. Convert Binary CIMG file sang định dạng khác.

.CIMG File Extension

   
File name CIMG File
File Type CImg Image File
Nhà phát triển CImg
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .CIMG là file gì?

CIMG là Raster Image Files - CImg Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi CImg.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi CImg, một mã nguồn mở C ++ template thư viện dùng để xử lý dữ liệu hình ảnh; có thể chứa dữ liệu về một hình ảnh duy nhất hoặc một nhiều hình ảnh; hỗ trợ lên đến dữ liệu bốn chiều (tín hiệu vô hướng một chiều ba chiều hình ảnh tích liên quang).

What is a CIMG file?

Data file used by CImg, an open source C++ template library used for processing image data; may contain data about a single image or a multiple images; supports up to four-dimensional data (one dimension scalar signals to three dimensional hyperspectral volumetric images).

Cách mở .CIMG file

Để mở file .CIMG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CIMG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CIMG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CIMG do người dùng đóng góp.

  • The CImg Library

Chuyển đổi file .CIMG

File .CIMG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *