CIN File

? Cách mở file .CIN? Những phần mềm mở file .CIN và sửa file lỗi. Convert N/A CIN file sang định dạng khác.

.CIN File Extension

   
File name CIN File
File Type Kodak Cineon Bitmap File
Nhà phát triển Kodak
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (15 Bình chọn)

File .CIN là file gì?

CIN là Raster Image Files - Kodak Cineon Bitmap File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Kodak.

Hình ảnh được tạo bởi hệ thống phim Cineon Kodak; chuyển hình ảnh phim sang một định dạng kỹ thuật số cho điện tử hợp lại, thao tác và tăng cường; kết quả đầu ra trở lại phim mà không làm giảm chất lượng hình ảnh.

What is a CIN file?

Image created by Kodak's Cineon film system; transfers film images to a digital format for electronic compositing, manipulation and enhancement; outputs back to film with no loss of image quality.

Cách mở .CIN file

Để mở file .CIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CIN do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop CC
  • fcheck
  • fcheck
  • CX-Integrator Application
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .CIN

File .CIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *