CIP File

? Cách mở file .CIP? Những phần mềm mở file .CIP và sửa file lỗi. Convert N/A CIP file sang định dạng khác.

.CIP File Extension

   
File name CIP File
File Type Cavena Subtitles File
Nhà phát triển Cavena
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .CIP là file gì?

CIP là Video Files - Cavena Subtitles File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Cavena.

định dạng phụ đề độc quyền tạo ra bởi Cavena, một công ty cung cấp phụ đề các giải pháp truyền tải và hậu kỳ; tiết kiệm văn bản phụ đề sử dụng một thời gian để các diễn viên đóng được phát lại vào đúng thời điểm trong khi phát video hoặc truyền hình.

What is a CIP file?

Proprietary subtitles format created by Cavena, a company that provides subtitling transmission and postproduction solutions; saves subtitle text using a timeline so that the closed captions are played back at the right time during video playback or broadcast.

Cách mở .CIP file

Để mở file .CIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CIP do người dùng đóng góp.

  • Cavena Toolbox
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Groupmax Integrated Desktop Version
  • In Print Application
  • Groupmax Integrated Desktop
  • Groupmax Integrated Desktop

Chuyển đổi file .CIP

File .CIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *