CIT File

? Cách mở file .CIT? Những phần mềm mở file .CIT và sửa file lỗi. Convert N/A CIT file sang định dạng khác.

.CIT File Extension

   
File name CIT File
File Type Intergraph Bitmap Image File
Nhà phát triển Intergraph
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .CIT là file gì?

CIT là Raster Image Files - Intergraph Bitmap Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intergraph.

Đơn sắc (đen và trắng) tập tin được lưu bởi Intergraph an ninh, Chính phủ & cơ sở hạ tầng (SG & I) phần mềm; có thể là một tập tin hình ảnh quét hoặc một hình ảnh tạo ra với phần mềm thiết kế Intergraph.

What is a CIT file?

Monochrome (black and white) file saved by Intergraph Security, Government & Infrastructure (SG&I) software; may be a scanned image file or an image created with Intergraph design software.

Cách mở .CIT file

Để mở file .CIT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CIT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CIT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CIT do người dùng đóng góp.

  • The Write Direction Citation
  • ChessBase
  • ChessBase
  • ChessBase Light
  • ImageView
  • XnView
  • XnView

Chuyển đổi file .CIT

File .CIT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *