CIV5MAP File

? Cách mở file .CIV5MAP? Những phần mềm mở file .CIV5MAP và sửa file lỗi. Convert N/A CIV5MAP file sang định dạng khác.

.CIV5MAP File Extension

   
File name CIV5MAP File
File Type Civilization 5 Map
Nhà phát triển Take-Two Interactive Software
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .CIV5MAP là file gì?

CIV5MAP là Game Files - Civilization 5 Map, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Take-Two Interactive Software.

Bản đồ tập tin được tạo ra bởi Civilization V Sid Meier, một trò chơi chiến lược nền văn minh-xây dựng và các trò chơi thứ năm trong loạt nền văn minh; chứa trước khi thực hiện hoặc dữ liệu tùy chỉnh mà quy định cụ thể các tính năng của bản đồ có thể chơi được, chẳng hạn như kích thước bản đồ và vị trí của nguồn lực sẵn có.

What is a CIV5MAP file?

Map file created by Sid Meier's Civilization V, a civilization-building strategy game and the fifth game in the Civilization series; contains pre-made or custom data that specifies features of playable maps, such as map size and location of available resources.

Cách mở .CIV5MAP file

Để mở file .CIV5MAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CIV5MAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CIV5MAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CIV5MAP do người dùng đóng góp.

  • Take-Two Interactive Civilization 5

Chuyển đổi file .CIV5MAP

File .CIV5MAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *