CIV5MOD File

? Cách mở file .CIV5MOD? Những phần mềm mở file .CIV5MOD và sửa file lỗi. Convert N/A CIV5MOD file sang định dạng khác.

.CIV5MOD File Extension

   
File name CIV5MOD File
File Type Civilization 5 Mod File
Nhà phát triển Take-Two Interactive Software
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .CIV5MOD là file gì?

CIV5MOD là Game Files - Civilization 5 Mod File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Take-Two Interactive Software.

Sửa đổi tập tin được tạo ra bởi Civilization V Sid Meier, một trò chơi chiến lược theo lượt và trò chơi thứ năm trong loạt nền văn minh; chứa dữ liệu làm thay đổi gameplay, chẳng hạn như sự xuất hiện của các đối tượng hoặc nguồn lực bổ sung, cho phép người chơi tùy biến trò chơi và trải nghiệm các tính năng mới của họ.

What is a CIV5MOD file?

Modification file created by Sid Meier's Civilization V, a turn-based strategy game and the fifth game in the Civilization series; contains data that alters gameplay, such as the appearance of objects or additional resources, allowing the player to customize their game and experience new features.

Cách mở .CIV5MOD file

Để mở file .CIV5MOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CIV5MOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CIV5MOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CIV5MOD do người dùng đóng góp.

  • Take-Two Interactive Civilization 5

Chuyển đổi file .CIV5MOD

File .CIV5MOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *