CIV5SLN File

? Cách mở file .CIV5SLN? Những phần mềm mở file .CIV5SLN và sửa file lỗi. Convert Text CIV5SLN file sang định dạng khác.

.CIV5SLN File Extension

   
File name CIV5SLN File
File Type Civilization 5 Solution File
Nhà phát triển Take-Two Interactive Software
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CIV5SLN là file gì?

CIV5SLN là Game Files - Civilization 5 Solution File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Take-Two Interactive Software.

Một tập tin CIV5SLN là một tập tin giải pháp được sử dụng bởi Civilization 5, một trò chơi chiến thuật theo lượt và trò chơi thứ năm trong loạt Sid Meier nền văn minh. Nó chứa một giải pháp, giống như một file sln, bao gồm thông tin về một môi trường dự án Civilization 5 và tiểu bang.

What is a CIV5SLN file?

A CIV5SLN file is a solution file used by Civilization 5, a turn-based strategy game and the fifth game in the Sid Meier Civilization series. It contains a solution, much like a .SLN file, that includes information about a Civilization 5 project environment and state.

Cách mở .CIV5SLN file

Để mở file .CIV5SLN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CIV5SLN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CIV5SLN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CIV5SLN do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .CIV5SLN

File .CIV5SLN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *