CJS File

? Cách mở file .CJS? Những phần mềm mở file .CJS và sửa file lỗi. Convert Text CJS file sang định dạng khác.

.CJS File Extension

   
File name CJS File
File Type CommonJS Code File
Nhà phát triển Kevin Dangoor
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CJS là file gì?

CJS là Developer Files - CommonJS Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Kevin Dangoor.

tập tin Một CJS chứa mã CommonJS, đó là mã nhằm cho phép JavaScript được sử dụng trong các môi trường vượt quá một trình duyệt web frontend. Nó lưu trữ mã trong CommonJS cú pháp có thể được mở và sửa đổi với bất kỳ soạn thảo văn bản.

What is a CJS file?

A CJS file contains CommonJS code, which is code intended to allow JavaScript to be used in environments beyond a frontend web browser. It stores code in CommonJS syntax that can be opened and modified with any text editor.

Cách mở .CJS file

Để mở file .CJS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CJS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CJS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CJS do người dùng đóng góp.

  • Apple TextEdit
  • Microsoft Visual Studio Code
  • Microsoft Visual Studio Code
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Microsoft Notepad
  • text editor
  • text editor

Chuyển đổi file .CJS

File .CJS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *