CK9 File

? Cách mở file .CK9? Những phần mềm mở file .CK9 và sửa file lỗi. Convert Binary CK9 file sang định dạng khác.

.CK9 File Extension

   
File name CK9 File
File Type Cook'n Cookbook Backup File
Nhà phát triển DVO Enterprises
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .CK9 là file gì?

CK9 là Backup Files - Cook'n Cookbook Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DVO Enterprises.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi Cook'n, một chương trình sử dụng để công thức nấu ăn cửa hàng sách dạy nấu ăn; chứa một bản sao lưu của một tập tin sách dạy nấu ăn .DVO; được sử dụng để phục hồi dữ liệu bị mất trong trường hợp một file DVO bị mất hoặc bị hỏng.

What is a CK9 file?

Backup file created by Cook'n, a program used to store cookbook recipes; contains a backup of a .DVO cookbook file; used for recovering lost data in the event that a DVO file is lost or corrupted.

Cách mở .CK9 file

Để mở file .CK9 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CK9 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CK9

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CK9 do người dùng đóng góp.

  • DVO Enterprises Cook'n
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CK9

File .CK9 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *