CKF File

? Cách mở file .CKF? Những phần mềm mở file .CKF và sửa file lỗi. Convert N/A CKF file sang định dạng khác.

.CKF File Extension

   
File name CKF File
File Type Casio Keyboard File
Nhà phát triển Casio
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .CKF là file gì?

CKF là Audio Files - Casio Keyboard File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Casio.

Sông tập tin được sử dụng bởi bàn phím điện tử Casio, chẳng hạn như WK-3200; tiết kiệm một giai điệu hay bài hát có thể được sử dụng để làm nhạc trên bàn phím; có thể được tải lên bàn phím sử dụng Phần mềm quản lý âm nhạc dữ liệu của Casio.

What is a CKF file?

Song file used by Casio electronic keyboards, such as the WK-3200; saves a tone or song that can be used to make music on the keyboard; can be uploaded to the keyboard using Casio's Music Data Management Software.

Cách mở .CKF file

Để mở file .CKF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CKF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CKF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CKF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • CTKMUSIC DATA MANAGEMENT SOFTWARE
  • CTKMUSIC DATA MANAGEMENT SOFTWARE

Chuyển đổi file .CKF

File .CKF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *