CKP File

? Cách mở file .CKP? Những phần mềm mở file .CKP và sửa file lỗi. Convert Binary CKP file sang định dạng khác.

.CKP File Extension

   
File name CKP File
File Type SQL Server Checkpoint File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .CKP là file gì?

CKP là Database Files - SQL Server Checkpoint File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi SQL Server, một ứng dụng cơ sở dữ liệu quan hệ; tạo ra bởi SQL Server khi thực hiện một khôi phục để các hoạt động khôi phục có thể được khởi động lại nếu thất bại xảy ra; thông tin đăng nhập các cửa hàng cơ sở dữ liệu được viết trong thời gian khôi phục.

What is a CKP file?

Database file created by SQL Server, a relational database application; created by SQL Server when performing a restore so that the restore operation can be restarted if a failure occurs; stores database log information that is written during the restore.

Cách mở .CKP file

Để mở file .CKP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CKP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CKP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CKP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • FileMaker Pro Runtime
  • FileMaker Pro Runtime

Chuyển đổi file .CKP

File .CKP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *