CKT File

? Cách mở file .CKT? Những phần mềm mở file .CKT và sửa file lỗi. Convert N/A CKT file sang định dạng khác.

.CKT File Extension

   
File name CKT File
File Type CircuitMaker File
Nhà phát triển Altium
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (12 Bình chọn)

File .CKT là file gì?

CKT là Data Files - CircuitMaker File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Altium.

bảng mạch in (PCB) Thiết kế tạo ra với CircuitMaker, một bố cục mạch và chương trình thiết kế; có thể được sử dụng để tạo ra các mạch và kiểm tra chúng bằng cách chạy mô phỏng.

What is a CKT file?

Printed circuit board (PCB) design created with CircuitMaker, a circuit layout and design program; can be used to create circuits and test them by running simulations.

Cách mở .CKT file

Để mở file .CKT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CKT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CKT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CKT do người dùng đóng góp.

  • Altium Designer
  • MysticThumbs
  • MysticThumbs
  • Altium Designer Summer
  • Altium Designer Winter
  • Micro-Cap
  • Micro-Cap

Chuyển đổi file .CKT

File .CKT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *