CL File

? Cách mở file .CL? Những phần mềm mở file .CL và sửa file lỗi. Convert Binary CL file sang định dạng khác.

.CL File Extension

   
File name CL File
File Type Cursor Library
Nhà phát triển Aha-Soft
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .CL là file gì?

CL là Misc Files - Cursor Library, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Aha-Soft.

Cửa sổ con trỏ tập tin được tạo ra bởi IconUtils, một gói phần mềm dùng để chỉnh sửa các biểu tượng Windows và con trỏ; cửa hàng một bộ sưu tập của Windows con trỏ (.CUR) có thể được sử dụng cho việc tạo kiểu sự xuất hiện của con trỏ của Windows chuột.

What is a CL file?

Windows cursors file created by IconUtils, a software package used for editing Windows icons and cursors; stores a collection of Windows cursors (.CUR) that can be used for styling the appearance of the Windows mouse cursor.

Cách mở .CL file

Để mở file .CL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CL do người dùng đóng góp.

  • Aha-Soft ArtIcons Pro
  • Aha-Soft IconUtils
  • Aha-Soft IconUtils
  • vipCompiler
  • AcroEdit
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CL

File .CL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *