CL2LYT File

? Cách mở file .CL2LYT? Những phần mềm mở file .CL2LYT và sửa file lỗi. Convert Text CL2LYT file sang định dạng khác.

.CL2LYT File Extension

   
File name CL2LYT File
File Type Comic Life 2 Layout File
Nhà phát triển plasq
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CL2LYT là file gì?

CL2LYT là Page Layout Files - Comic Life 2 Layout File, dưới định dạng Text được phát triển bởi plasq.

Tập tin được sử dụng bởi Comic Life 2, một truyện tranh ứng dụng cuốn sách tác giả; lưu trữ các cấu trúc bố trí bảng điều khiển cho một trang tài liệu; cho phép các trang truyện tranh để có các hộp mà đối thoại riêng biệt và cảnh trong sự tiến triển câu chuyện.

What is a CL2LYT file?

File used by Comic Life 2, a comic book authoring application; stores the panel layout structure for a document page; allows comic book pages to have the boxes that separate dialogue and scenes in the story progression.

Cách mở .CL2LYT file

Để mở file .CL2LYT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CL2LYT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CL2LYT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CL2LYT do người dùng đóng góp.

  • plasq Comic Life
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CL2LYT

File .CL2LYT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *