CLKTK File

? Cách mở file .CLKTK? Những phần mềm mở file .CLKTK và sửa file lỗi. Convert XML CLKTK file sang định dạng khác.

.CLKTK File Extension

   
File name CLKTK File
File Type Clicker Talk Set File
Nhà phát triển Crick Software
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .CLKTK là file gì?

CLKTK là Data Files - Clicker Talk Set File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Crick Software.

tập tin Một CLKTK là một file talk bộ tạo ra bởi Clicker, một công cụ biết chữ sử dụng để tạo nguồn lực chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của học sinh. Các tập tin có chứa một tập hợp các hình ảnh cũng như âm thanh được chơi khi nhấp một hình ảnh.

What is a CLKTK file?

A CLKTK file is a talk set file created by Clicker, a literacy tool used to create curriculum resources tailored to student needs. The file contains a set of pictures as well as audio that is played when clicking an image.

Cách mở .CLKTK file

Để mở file .CLKTK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLKTK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLKTK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLKTK do người dùng đóng góp.

  • Crick Software Clicker

Chuyển đổi file .CLKTK

File .CLKTK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *