CLPI File

? Cách mở file .CLPI? Những phần mềm mở file .CLPI và sửa file lỗi. Convert Binary CLPI file sang định dạng khác.

.CLPI File Extension

   
File name CLPI File
File Type Blu-ray Clip Information File
Nhà phát triển Blu-ray Disc Association
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .CLPI là file gì?

CLPI là Video Files - Blu-ray Clip Information File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Blu-ray Disc Association.

Tập tin được sử dụng bởi các đĩa Blu-ray có chứa thông tin Clip describiing một clip tập tin dòng AV; lưu trữ với cái tên "xxxxx.clpi," ở đâu "xxxxx" là một con số 5 chữ số tương ứng với các clip.

What is a CLPI file?

File used by Blu-ray discs that contains clip information describiing a clip AV stream file; stored with the name "xxxxx.clpi," where "xxxxx" is a 5-digit number that corresponds to the clip.

Cách mở .CLPI file

Để mở file .CLPI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLPI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLPI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLPI do người dùng đóng góp.

  • VideoLAN VLC media player
  • Roxio Creator NXT Pro 7
  • Roxio Creator NXT Pro 7
  • CyberLink PowerDVD 17
  • 3nity Media Player
  • ArcSoft TotalMedia HDCam
  • ArcSoft TotalMedia HDCam

Chuyển đổi file .CLPI

File .CLPI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *