CXD File

? Cách mở file .CXD? Những phần mềm mở file .CXD và sửa file lỗi. Convert Binary CXD file sang định dạng khác.

.CXD File Extension

   
File name CXD File
File Type SimplePCI Data Document
Nhà phát triển Hamamatsu Photonics
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CXD là file gì?

CXD là Data Files - SimplePCI Data Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Hamamatsu Photonics.

Nộp được sử dụng bởi SimplePCI phần mềm hình ảnh kính hiển vi; chứa dữ liệu thu được từ một mảnh kết nối các thiết bị kính hiển vi; có thể tiết kiệm một chuỗi hình ảnh hoặc hình ảnh duy nhất; được sử dụng để thu thập hình ảnh và phân tích.

What is a CXD file?

File used by SimplePCI microscopy imaging software; contains data captured from a connected piece of microscope equipment; can save a single image or image sequences; used for image acquisition and analysis.

Cách mở .CXD file

Để mở file .CXD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CXD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CXD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CXD do người dùng đóng góp.

  • Hamamatsu Photonics SimplePCI
  • Hamamatsu Photonics HCImage
  • Hamamatsu Photonics HCImage
  • Param_PC

Chuyển đổi file .CXD

File .CXD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *