CXARCHIVE File

? Cách mở file .CXARCHIVE? Những phần mềm mở file .CXARCHIVE và sửa file lỗi. Convert N/A CXARCHIVE file sang định dạng khác.

.CXARCHIVE File Extension

   
File name CXARCHIVE File
File Type CrossOver Bottle Archive
Nhà phát triển CodeWeavers
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (21 Bình chọn)

File .CXARCHIVE là file gì?

CXARCHIVE là Compressed Files - CrossOver Bottle Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi CodeWeavers.

Lưu trữ tập tin được tạo ra bởi CrossOver, một chương trình sử dụng để mô phỏng các chương trình Windows trên Mac và Linux; chứa nhiều, củng cố các file mà build "chai" được sử dụng bởi CrossOver; không nên bị xóa.

What is a CXARCHIVE file?

Archive file created by CrossOver, a program used to emulate Windows programs on Mac and Linux; contains multiple, consolidated files that build "bottles" used by CrossOver; should not be deleted.

Cách mở .CXARCHIVE file

Để mở file .CXARCHIVE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CXARCHIVE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CXARCHIVE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CXARCHIVE do người dùng đóng góp.

  • CodeWeavers CrossOver

Chuyển đổi file .CXARCHIVE

File .CXARCHIVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *