CRW File

? Cách mở file .CRW? Những phần mềm mở file .CRW và sửa file lỗi. Convert N/A CRW file sang định dạng khác.

.CRW File Extension

   
File name CRW File
File Type Canon Raw CIFF Image File
Nhà phát triển Canon
Phân loại Camera Raw Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (10 Bình chọn)

File .CRW là file gì?

CRW là Camera Raw Files - Canon Raw CIFF Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Canon.

Máy ảnh tập tin ảnh RAW và chưa qua chế biến từ một máy ảnh kỹ thuật số Canon; dựa trên Camera Image File Format (CIFF), một định dạng chuẩn phát triển để lưu hình ảnh.

What is a CRW file?

Uncompressed and unprocessed Camera RAW image file from a Canon digital camera; based on the Camera Image File Format (CIFF), a standardized format developed for saving images.

Cách mở .CRW file

Để mở file .CRW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CRW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CRW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CRW do người dùng đóng góp.

 • ACD Systems ACDSee Photo Studio
 • ACD Systems Canvas X 2019
 • ACD Systems Canvas X 2019
 • Google Picasa
 • Microsoft Windows Live Photo Gallery
 • Snap Converter
 • Snap Converter
 • Adobe Photoshop Express
 • File Viewer for Android
 • File Viewer Plus
 • Adobe Photoshop 2020

Chuyển đổi file .CRW

File .CRW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert crw to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *