CL2 File

? Cách mở file .CL2? Những phần mềm mở file .CL2 và sửa file lỗi. Convert Text CL2 file sang định dạng khác.

.CL2 File Extension

   
File name CL2 File
File Type HY-TEK Meet Results File
Nhà phát triển HY-TEK Sports Software
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CL2 là file gì?

CL2 là Data Files - HY-TEK Meet Results File, dưới định dạng Text được phát triển bởi HY-TEK Sports Software.

Tập tin được tạo ra bởi HY-TEK thể thao Phần mềm, cho phép người dùng sự kiện lịch thể thao và kết quả đối thủ cạnh tranh kỷ lục; chứa kết quả từ cuộc gặp gỡ, bao gồm tên người tham gia, sự kiện, và điểm số; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản.

What is a CL2 file?

File created by HY-TEK Sports Software, which allows users to schedule sporting events and record competitor results; contains results from a meet, including participant names, events, and scores; saved in a plain text format.

Cách mở .CL2 file

Để mở file .CL2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CL2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CL2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CL2 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • PRO Command
  • PRO Command
  • PRO-Command

Chuyển đổi file .CL2

File .CL2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *