CL2ARC File

? Cách mở file .CL2ARC? Những phần mềm mở file .CL2ARC và sửa file lỗi. Convert Zip CL2ARC file sang định dạng khác.

.CL2ARC File Extension

   
File name CL2ARC File
File Type Comic Life 2 Document Archive
Nhà phát triển plasq
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.8 ★ (12 Bình chọn)

File .CL2ARC là file gì?

CL2ARC là Page Layout Files - Comic Life 2 Document Archive, dưới định dạng Zip được phát triển bởi plasq.

Lưu trữ được tạo ra bởi Comic Life 2, một chương trình sử dụng để làm truyện tranh; tiết kiệm một dự án truyện tranh như một tài liệu nén mà là phù hợp hơn để chia sẻ và sao lưu so với định dạng dự án .CL2DOC bản địa.

What is a CL2ARC file?

Archive created by Comic Life 2, a program used for making comic books; saves a comic book project as a compressed archive that is more suitable for sharing and backup than the native .CL2DOC project format.

Cách mở .CL2ARC file

Để mở file .CL2ARC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CL2ARC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CL2ARC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CL2ARC do người dùng đóng góp.

  • plasq Comic Life
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CL2ARC

File .CL2ARC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *