CLK File

? Cách mở file .CLK? Những phần mềm mở file .CLK và sửa file lỗi. Convert Binary CLK file sang định dạng khác.

.CLK File Extension

   
File name CLK File
File Type 1Corel R.A.V.E Project File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (10 Bình chọn)

File .CLK là file gì?

CLK là Data Files - 1Corel R.A.V.E Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Corel.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Corel R.A.V.E, một chương trình hoạt hình dựa trên đối tượng sử dụng để tạo đồ họa hoạt hình; chứa văn bản, hình ảnh và các đối tượng khác, chẳng hạn như các nút và hình dạng tùy chỉnh; cũng bao gồm các thiết lập hình ảnh động.

What is a CLK file?

Project file created by Corel R.A.V.E, an object-based animation program used to create animated graphics; contains text, images, and other objects, such as buttons and custom shapes; also includes animation settings.

Cách mở .CLK file

Để mở file .CLK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLK do người dùng đóng góp.

  • CorelDRAW Graphics Suite 2020
  • Corel R.A.V.E
  • Corel R.A.V.E
  • Clickomania
  • Hanes T-ShirtMaker
  • CADlook Viewer/Translator
  • CADlook Viewer/Translator

Chuyển đổi file .CLK

File .CLK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *