CLKB File

? Cách mở file .CLKB? Những phần mềm mở file .CLKB và sửa file lỗi. Convert N/A CLKB file sang định dạng khác.

.CLKB File Extension

   
File name CLKB File
File Type Clicker Books File
Nhà phát triển Crick Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CLKB là file gì?

CLKB là Page Layout Files - Clicker Books File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crick Software.

Một tập tin CLKB là một tập tin được tạo ra bởi Clicker Sách, một ứng dụng iPad sử dụng để sinh viên giúp đỡ tạo cuốn sách hấp dẫn. Các tập tin có chứa một cuốn sách tương tác trong đó bao gồm từ ngữ, hình ảnh, và âm thanh.

What is a CLKB file?

A CLKB file is a file created by Clicker Books, an iPad app used to help students create engaging books. The file contains an interactive book which includes words, images, and sounds.

Cách mở .CLKB file

Để mở file .CLKB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLKB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLKB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLKB do người dùng đóng góp.

  • Crick Software Clicker Books
  • Crick Software Clicker
  • Crick Software Clicker

Chuyển đổi file .CLKB

File .CLKB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *