CLKM File

? Cách mở file .CLKM? Những phần mềm mở file .CLKM và sửa file lỗi. Convert XML CLKM file sang định dạng khác.

.CLKM File Extension

   
File name CLKM File
File Type Clicker Matching Set File
Nhà phát triển Crick Software
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .CLKM là file gì?

CLKM là Data Files - Clicker Matching Set File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Crick Software.

Một tập tin CLKM là một tập tin tương bộ được sử dụng bởi Clicker, một công cụ biết chữ sử dụng để tạo nguồn lực chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của học sinh. Các tập tin có thể chứa một tập hợp các hình ảnh, lời nói, và âm thanh mà sinh viên phù hợp với nhau.

What is a CLKM file?

A CLKM file is a matching set file used by Clicker, a literacy tool used to create curriculum resources tailored to student needs. The file may contain a set of pictures, words, and sounds that students match together.

Cách mở .CLKM file

Để mở file .CLKM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLKM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLKM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLKM do người dùng đóng góp.

  • Crick Software Clicker

Chuyển đổi file .CLKM

File .CLKM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *