NKX File

? Cách mở file .NKX? Những phần mềm mở file .NKX và sửa file lỗi. Convert Binary NKX file sang định dạng khác.

.NKX File Extension

   
File name NKX File
File Type Kontakt Monolith Container File
Nhà phát triển Native Instruments
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .NKX là file gì?

NKX là Audio Files - Kontakt Monolith Container File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Native Instruments.

Âm thanh tập tin được sử dụng bởi Kontakt, một ứng dụng lấy mẫu âm thanh chuyên nghiệp; tiết kiệm một "khối", trong đó kết hợp các mẫu âm thanh và các thông tin vá thành một file duy nhất; cho phép các dữ liệu được lưu trữ cùng nhau thay vì trong các tập tin riêng biệt, mà có thể gây ra vấn đề đường dẫn tập tin tham khảo.

What is a NKX file?

Audio file used by Kontakt, a professional audio sampling application; saves a "monolith," which combines the audio samples and the patch information into a single file; enables the data to be stored together instead of in separate files, which can cause file path referencing problems.

Cách mở .NKX file

Để mở file .NKX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NKX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NKX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NKX do người dùng đóng góp.

  • Native Instruments Kontakt
  • Native Instruments Kontakt
  • Native Instruments Kontakt

Chuyển đổi file .NKX

File .NKX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *