CLKP File

? Cách mở file .CLKP? Những phần mềm mở file .CLKP và sửa file lỗi. Convert N/A CLKP file sang định dạng khác.

.CLKP File Extension

   
File name CLKP File
File Type Clicker Object Palette File
Nhà phát triển Crick Software
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CLKP là file gì?

CLKP là Settings Files - Clicker Object Palette File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crick Software.

bảng đối tượng tập tin được sử dụng bởi Clicker, một công cụ biết chữ được sử dụng bởi các giáo viên để tạo nguồn lực chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của sinh viên; chứa một bảng màu cho các đối tượng sử dụng bởi một Clicker Set.

What is a CLKP file?

Object palette file used by Clicker, a literacy tool used by teachers to create curriculum resources tailored to student needs; contains a color palette for objects used by a Clicker Set.

Cách mở .CLKP file

Để mở file .CLKP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLKP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLKP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLKP do người dùng đóng góp.

  • Crick Software Clicker

Chuyển đổi file .CLKP

File .CLKP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *