CLKS File

? Cách mở file .CLKS? Những phần mềm mở file .CLKS và sửa file lỗi. Convert N/A CLKS file sang định dạng khác.

.CLKS File Extension

   
File name CLKS File
File Type Clicker Sentences File
Nhà phát triển Crick Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .CLKS là file gì?

CLKS là Data Files - Clicker Sentences File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crick Software.

tập tin Một clks là một tập tin được tạo ra bởi câu Clicker, một ứng dụng iPad sử dụng để giúp phát triển kỹ năng và sự tự tin nhà văn nổi. Nó chứa một hoạt động xây dựng câu tùy theo nhu cầu của học sinh, trong đó bao gồm một mạng lưới câu nói đó lưu trữ tất cả các từ cần thiết để xây dựng câu.

What is a CLKS file?

A CLKS file is a file created by Clicker Sentences, an iPad app used to help develop emergent writers' skills and confidence. It contains a sentence building activity customized to a student's needs, which includes a sentence grid that stores all the words required to build the sentence.

Cách mở .CLKS file

Để mở file .CLKS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLKS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLKS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLKS do người dùng đóng góp.

  • Crick Software Clicker Sentences
  • Crick Software Clicker
  • Crick Software Clicker

Chuyển đổi file .CLKS

File .CLKS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *