CNF File

? Cách mở file .CNF? Những phần mềm mở file .CNF và sửa file lỗi. Convert Text CNF file sang định dạng khác.

.CNF File Extension

   
File name CNF File
File Type 1MySQL Configuration File
Nhà phát triển MySQL
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (142 Bình chọn)

File .CNF là file gì?

CNF là Settings Files - 1MySQL Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi MySQL.

Cấu hình tập tin được sử dụng bởi MySQL, một mã nguồn mở chương trình cơ sở dữ liệu quan hệ; chứa các tùy chọn như mã hóa mặc định nhân vật, timeout, và bộ nhớ cache và đệm thiết lập; thường được sửa đổi để thực hiện tinh chỉnh tùy thuộc vào việc sử dụng các cơ sở dữ liệu.

What is a CNF file?

Configuration file used by MySQL, an open source relational database program; contains settings such as the default character encoding, timeouts, and cache and buffer settings; often modified to fine-tune performance depending on the use of the database.

Cách mở .CNF file

Để mở file .CNF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CNF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CNF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CNF do người dùng đóng góp.

  • Notepad++
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • PCSX2 - Playstation Emulator
  • PCSX2 - Playstation Emulator

Chuyển đổi file .CNF

File .CNF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *