COB File

? Cách mở file .COB? Những phần mềm mở file .COB và sửa file lỗi. Convert Text COB file sang định dạng khác.

.COB File Extension

   
File name COB File
File Type COBOL Source Code File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .COB là file gì?

COB là Developer Files - COBOL Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin mã nguồn viết bằng COBOL, một ngôn ngữ lập trình cũ được sử dụng để phát triển kinh doanh, tài chính, và các ứng dụng hành chính; vẫn được sử dụng bởi nhiều ứng dụng kinh doanh doanh nghiệp.

What is a COB file?

Source code file written in COBOL, an older programming language used for developing business, finance, and administrative applications; still used by many enterprise business applications.

Cách mở .COB file

Để mở file .COB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COB do người dùng đóng góp.

  • TinyCOBOL
  • IBM COBOL
  • IBM COBOL
  • GnuCOBOL
  • Alchemy Solutions NetCOBOL
  • 3DBrowser
  • 3DBrowser

Chuyển đổi file .COB

File .COB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *