COD File

? Cách mở file .COD? Những phần mềm mở file .COD và sửa file lỗi. Convert N/A COD file sang định dạng khác.

.COD File Extension

   
File name COD File
File Type 1Compiled Source Code
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (23 Bình chọn)

File .COD là file gì?

COD là Developer Files - 1Compiled Source Code, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

mã nguồn biên soạn viết bằng Fortran, dBASE, hoặc Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME); cũng có thể được tạo ra với BlackBerry Java Development Environment Research In Motion (JDE).

What is a COD file?

Compiled source code written in Fortran, dBASE, or Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME); may also be created with Research In Motion's BlackBerry Java Development Environment (JDE).

Cách mở .COD file

Để mở file .COD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COD do người dùng đóng góp.

  • BlackBerry JDE
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • dBase
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .COD

File .COD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *