CODAPLUGIN File

? Cách mở file .CODAPLUGIN? Những phần mềm mở file .CODAPLUGIN và sửa file lỗi. Convert Binary CODAPLUGIN file sang định dạng khác.

.CODAPLUGIN File Extension

   
File name CODAPLUGIN File
File Type Coda Plug-in
Nhà phát triển Panic
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .CODAPLUGIN là file gì?

CODAPLUGIN là Plugin Files - Coda Plug-in, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Panic.

Plugin tập tin được sử dụng bởi phần mềm phát triển web Coda; chứa một plugin có thêm tính năng mới cho phần mềm, chẳng hạn như hỗ trợ cho các ngôn ngữ bổ sung, sao lưu trang web, hoặc xác nhận mã nguồn.

What is a CODAPLUGIN file?

Plugin file used by Coda web development software; contains a plugin that adds new features to the software, such as support for additional languages, website backups, or source code validation.

Cách mở .CODAPLUGIN file

Để mở file .CODAPLUGIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CODAPLUGIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CODAPLUGIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CODAPLUGIN do người dùng đóng góp.

  • Panic Coda 2

Chuyển đổi file .CODAPLUGIN

File .CODAPLUGIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *