CODASITE File

? Cách mở file .CODASITE? Những phần mềm mở file .CODASITE và sửa file lỗi. Convert Binary CODASITE file sang định dạng khác.

.CODASITE File Extension

   
File name CODASITE File
File Type Coda Site File
Nhà phát triển Panic
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .CODASITE là file gì?

CODASITE là Web Files - Coda Site File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Panic.

hồ sơ dự án trang web được tạo bởi Coda, một chương trình dùng để tạo và xuất bản các trang web; cửa hàng danh sách các tập tin Web cho các dự án (ví dụ: .HTML, CSS, JS, và các loại hỗ trợ khác); cũng bao gồm các thông tin công bố cho các máy chủ từ xa.

What is a CODASITE file?

Website project file created by Coda, a program used for creating and publishing webpages; stores the list of Web files for the project (i.e., .HTML, .CSS, .JS, and other supported types); also includes the publishing information for the remote server.

Cách mở .CODASITE file

Để mở file .CODASITE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CODASITE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CODASITE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CODASITE do người dùng đóng góp.

  • Panic Coda 2

Chuyển đổi file .CODASITE

File .CODASITE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *