COF File

? Cách mở file .COF? Những phần mềm mở file .COF và sửa file lỗi. Convert Binary COF file sang định dạng khác.

.COF File Extension

   
File name COF File
File Type MPLAB COFF File
Nhà phát triển Microchip Technology
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (10 Bình chọn)

File .COF là file gì?

COF là Executable Files - MPLAB COFF File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microchip Technology.

Object Common File Format (COFF) tập tin thực thi được tạo ra bởi MPLAB IDE, một IDE sử dụng cho các ứng dụng chương trình nhúng cho Microchip Technology của PIC và dsPIC vi điều khiển; cửa hàng mã máy và gỡ lỗi thông tin cho chương trình.

What is a COF file?

Common Object File Format (COFF) executable file created by MPLAB IDE, an IDE used to program embedded applications for Microchip Technology's PIC and dsPIC microcontrollers; stores machine code and debugging information for the program.

Cách mở .COF file

Để mở file .COF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COF do người dùng đóng góp.

  • Microchip Technology MPLAB IDE
  • PCW
  • PCW
  • Media Player Classic
  • PIC-C Compiler
  • AVR Studio
  • AVR Studio

Chuyển đổi file .COF

File .COF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *