COFFEE File

? Cách mở file .COFFEE? Những phần mềm mở file .COFFEE và sửa file lỗi. Convert Text COFFEE file sang định dạng khác.

.COFFEE File Extension

   
File name COFFEE File
File Type CoffeeScript JavaScript File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (15 Bình chọn)

File .COFFEE là file gì?

COFFEE là Executable Files - CoffeeScript JavaScript File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin Javascript viết bằng CoffeeScript, một ngôn ngữ lập trình biên dịch và transcompiles JavaScript; lưu trong một định dạng văn bản và chứa mã tương tự như JavaScript, nhưng sửa đổi để có thể đọc được nhiều hơn nữa.

What is a COFFEE file?

JavaScript file written in CoffeeScript, a programming language that compiles and transcompiles to JavaScript; saved in a text format and contains code that is similar to JavaScript, but modified to be more readable.

Cách mở .COFFEE file

Để mở file .COFFEE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COFFEE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COFFEE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COFFEE do người dùng đóng góp.

  • File Viewer for Android
  • Sublime Text
  • Sublime Text
  • CodeKit
  • MacRabbit Espresso
  • Js2coffee
  • Js2coffee

Chuyển đổi file .COFFEE

File .COFFEE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *