COFFEE File

COFFEE là Executable Files - CoffeeScript JavaScript File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.COFFEE File Extension

   
File name COFFEE File
File Type CoffeeScript JavaScript File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (15 Bình chọn)

File .COFFEE là file gì?

COFFEE là Executable Files - CoffeeScript JavaScript File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin Javascript viết bằng CoffeeScript, một ngôn ngữ lập trình biên dịch và transcompiles JavaScript; lưu trong một định dạng văn bản và chứa mã tương tự như JavaScript, nhưng sửa đổi để có thể đọc được nhiều hơn nữa.

What is a COFFEE file?

JavaScript file written in CoffeeScript, a programming language that compiles and transcompiles to JavaScript; saved in a text format and contains code that is similar to JavaScript, but modified to be more readable.

Phần mềm mở file .COFFEE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COFFEE do filegi.com tổng hợp.

  • File Viewer for Android
  • Sublime Text
  • Sublime Text
  • CodeKit
  • MacRabbit Espresso
  • Js2coffee
  • Js2coffee

Chuyển đổi file .COFFEE

           

File .COFFEE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *