COMMAND File

? Cách mở file .COMMAND? Những phần mềm mở file .COMMAND và sửa file lỗi. Convert Text COMMAND file sang định dạng khác.

.COMMAND File Extension

   
File name COMMAND File
File Type Terminal Command File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (37 Bình chọn)

File .COMMAND là file gì?

COMMAND là Executable Files - Terminal Command File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

Script tập tin được tạo ra cho Terminal, tiện ích dòng lệnh có trong Mac OS X; chứa các lệnh shell văn bản đơn giản; được sử dụng để thực hiện lệnh tự động, nếu như họ được gõ liên tiếp tại dòng lệnh.

What is a COMMAND file?

Script file created for Terminal, the command line utility included with Mac OS X; contains plain text shell commands; used for executing commands automatically as if they were typed successively at the command line.

Cách mở .COMMAND file

Để mở file .COMMAND click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COMMAND bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COMMAND

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COMMAND do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Apple Terminal
  • Apple Terminal
  • Apple TextEdit
  • MacVim

Chuyển đổi file .COMMAND

File .COMMAND có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *