COMMAND File

COMMAND là Executable Files - Terminal Command File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

.COMMAND File Extension

   
File name COMMAND File
File Type Terminal Command File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (37 Bình chọn)

File .COMMAND là file gì?

COMMAND là Executable Files - Terminal Command File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

Script tập tin được tạo ra cho Terminal, tiện ích dòng lệnh có trong Mac OS X; chứa các lệnh shell văn bản đơn giản; được sử dụng để thực hiện lệnh tự động, nếu như họ được gõ liên tiếp tại dòng lệnh.

What is a COMMAND file?

Script file created for Terminal, the command line utility included with Mac OS X; contains plain text shell commands; used for executing commands automatically as if they were typed successively at the command line.

Phần mềm mở file .COMMAND

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COMMAND do filegi.com tổng hợp.

  • text editor
  • Apple Terminal
  • Apple Terminal
  • Apple TextEdit
  • MacVim

Chuyển đổi file .COMMAND

           

File .COMMAND có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *