COMPILED File

? Cách mở file .COMPILED? Những phần mềm mở file .COMPILED và sửa file lỗi. Convert N/A COMPILED file sang định dạng khác.

.COMPILED File Extension

   
File name COMPILED File
File Type Compiled Game Resource File
Nhà phát triển PopCap Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (9 Bình chọn)

File .COMPILED là file gì?

COMPILED là Game Files - Compiled Game Resource File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PopCap Games.

Trò chơi định dạng tập tin tài nguyên dùng để xác định vị trí của các bộ phận cơ thể và phong trào nhân vật trong Plants vs Zombies (PvZ) trò chơi; thường được tìm thấy trong một trò chơi PvZ rằng đã bị hack để sửa đổi các nhân vật và các phong trào của họ.

What is a COMPILED file?

Game resource file format used to define the placement of body parts and character movements in the Plants vs. Zombies (PvZ) game; commonly found in a PvZ game that has been hacked in order to modify the characters and their movements.

Cách mở .COMPILED file

Để mở file .COMPILED click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COMPILED bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COMPILED

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COMPILED do người dùng đóng góp.

  • PopCap Games Plants vs. Zombies

Chuyển đổi file .COMPILED

File .COMPILED có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *