COMPOSITEFONT File

? Cách mở file .COMPOSITEFONT? Những phần mềm mở file .COMPOSITEFONT và sửa file lỗi. Convert XML COMPOSITEFONT file sang định dạng khác.

.COMPOSITEFONT File Extension

   
File name COMPOSITEFONT File
File Type Windows Composite Font File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Font Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .COMPOSITEFONT là file gì?

COMPOSITEFONT là Font Files - Windows Composite Font File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

tập tin XML được sử dụng bởi các ứng dụng Windows để hiển thị phông chữ khác nhau; chứa định nghĩa các họ phông chữ và bao gồm mỗi phông chữ gia đình của tên, trọng lượng, phong cách, gạch chân, và thiết lập gạch; có thể được sử dụng để xây dựng các phông chữ đa ngôn ngữ hoặc để cung cấp một cơ chế dự phòng cho nhân vật cụ thể mà bị thiếu trên hệ thống.

What is a COMPOSITEFONT file?

XML file used by Windows applications to display different fonts; contains definitions of font families and includes each font family's name, weight, style, underlining, and strikethrough setting; can be used to build multilingual fonts or to provide a fallback mechanism for specific characters that are missing on the system.

Cách mở .COMPOSITEFONT file

Để mở file .COMPOSITEFONT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .COMPOSITEFONT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .COMPOSITEFONT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .COMPOSITEFONT do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft XML Notepad

Chuyển đổi file .COMPOSITEFONT

File .COMPOSITEFONT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *